05:32 ICT Chủ nhật, 01/02/2015
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 05013.543367, Email : duongdaynongbhxhdno@gmail.com

Trang chủ » Những điều cần biết

Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

I.  Đối tượng áp dụng:

        Người tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi với nam và đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ và không thuộc điện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

II. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

        Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội  tự nguyện theo quy định nhân với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

-   Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội:

-   Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009 bằng 16%;

-   Từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 bằng 18%;

-   Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 bằng 20%;

-   Từ tháng 1 năm 2014 trở đi bằng 22%.

        Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung, được xác định bằng công thức:

         Mức thu nhập tháng = Lmin + m x 50.000(đồng/tháng)

         Trong đó:

                   Lmin: là mức lương tối thiểu chung.

                   m: là mức người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn để đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, là số nguyên lớn hơn hoặc bằng không (ví dụ: 0, 1, 2, 3, 4…..)

         Mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm được hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tử tuất một lần.

III.  Phương thức đóng:

-   Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng hàng tháng hoặc hàng quý hoặc 6 tháng một lần cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

-   Thời điểm đóng:

+ 15 ngày đầu đối với phương thức đóng hàng tháng;

+ 45 ngày đầu quý đối với phương thức đóng hàng quý;

+ 3 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần.

III.Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:
        Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được miễn thuế.