16:26 ICT Thứ hai, 15/09/2014
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 05013.543367, Email : duongdaynongbhxhdno@gmail.com

Trang chủ » Trả lời câu hỏi

http://bhxhdaknong.gov.vn/uploads/laws/cap-huyen.rar
Cấp tỉnh

Trả lời bạn đọc website tháng 7-2014

Câu hỏi :Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: ngpham@gmail.com hỏi về việc hiện bạn thuộc những người bao nhiêu năm cống hiến cho nhà nước, tại sao khi nghỉ ốm lại tính mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng trong khi đó nhà nước lại thu của người lao động là 1.150.000đ; cơ quan BHXH không giải thích rõ mà chỉ nói thực hiện theo Nghị định 66/NĐ-CP/2013? Đồng thời bạn hỏi tại sao ở bộ đội, công an ở tuổi 45,50 là được nghỉ hưu và được hưởng 1 năm ăn không (ở nhà vẫn được hưởng lương) vì khi đọc Nghị định 66/NĐ-CP/2013 là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, bộ đội, công an thì mức lương là 1.150.000đ, trong khi người lao động làm ăn cực khổ lại phải chịu hưởng 1.050.000đ mà lương ở cán bộ công chức nhà nước, bộ đội là hưởng lương theo ngân sách nhà nước. Người lao động là công nhân trực tiếp thực sự cơ cực, khổ sở. Vậy đề nghị BHXH Việt nam cần xem xét lại người lao động đóng BHXH theo mức lương 1.150.000đ thì phải được hưởng 1.150.000đ? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
1.Khi người lao động nghỉ ốm lại tính mức lương tối thiểu là 1.050.000đ trong khi đó nhà nước lại thu của người lao động là 1.150.000đ:
Căn cứ theo khoản 1, Mục II, Công văn 4409/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013 ngày 6/11/2013 của BHXH Việt Nam thì từ ngày 01/7/2013 trở đi, những trường hợp không thuộc đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP thì khi tính hưởng các chế độ BHXH liên quan đến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tạm thời thực hiện theo các quy định trước đây (tính hưởng theo tiền lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng) cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh & Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn để BHXH tỉnh, thành phố thực hiện.
Trường hợp của bạn khi nghỉ ốm thanh toán chế độ ốm đau, tạm thời tính trợ cấp theo lương tối thiểu chung của nhà nước là 1.050.000 đồng cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh & Xã hội, các cơ quan có thẩm quyền và BHXH Việt Nam thì sẽ thực hiện điều chỉnh.       
2. Bạn hỏi tại sao ở bộ đội, công an ở tuổi 45,50 là được nghỉ hưu và được hưởng 1 năm ăn không (ở nhà vẫn được hưởng lương):
Vấn đề này không thuộc thẩm quyền trả lời của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, đề nghị bạn hỏi Bộ quốc phòng và Bộ Công An về những thắc mắc ở trên. Bảo hiểm xã hội chỉ là cơ quan thực hiện các văn bản của Nhà nước, không phải là cơ quan Ban hành văn bản.
3. Bạn đề nghị BHXH Việt nam cần xem xét lại người lao động đóng BHXH theo mức lương 1.150.000đ thì phải được hưởng 1.150.000đ.
Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 66/NĐ-CP từ ngày 01/7/2013, người lao động không thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định 66/NĐ-CP thì không áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng làm căn cứ tính đóng BHXH mà áp dụng mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng. Hiện nay tại tỉnh Đắk Nông toàn bộ người lao động không thuộc đối tượng theo Nghị định 66/NĐ-CP của Chính phủ BHXH tỉnh thực hiện thu BHXH theo mức lương 1.050.000 đồng nên khi giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động không thuộc Nghị định 66/NĐ-CP thì tạm thời giải quyết theo mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng.

Câu hỏi :Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: kimtuyennc@gmail.com hỏi về việc bạn nghỉ thai sản từ 14/10/2013 đến tháng 01/2014 kế toán mới nộp hồ sơ làm chế độ thai sản. Vậy hỏi cách tính thời gian nghỉ và tiền nghỉ thai sản như thế nào? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động và Khoản 2 Điều 28, Mục 2 – Chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ (06) sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi khi sinh con là 06 tháng
Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.
Trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 tháng lương tối thiểu tại thời điểm sinh theo Điều  34 của Luật BHXH.
Bạn hỏi nhưng không nêu rõ mức lương đóng BHXH trước khi nghỉ nên BHXH tỉnh Đắk Nông không tính trợ cấp thai sản cụ thể cho bạn được.

Câu hỏi :Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: sillygirl_2501@yahoo.com hỏi về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH một lần? Số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
1.Về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH 1 lần
Căn cứ theo Điều 20 - Hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần của Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH quy định đối với trường hợp của bạn  như sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.
          2. Về cách tính hưởng BHXH 1 lần:
Căn cứ theo Khoản 5-Mục 4 của Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:
5. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
 
           Mbqtl = Tổng số tiền lương, tiền công của các tháng đóng BHXH
Tổng số tháng đóng BHXH
 
Bạn có diễn biến tiền lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là:
Từ 07/2007 – 12/2007 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,98:
(706.500  x 1.98) x 6 (tháng)  = 8.393.220 đồng
Từ 01/2008 – 1/2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,61:(thời gian này bạn nghỉ thai sản được tính là thời gian tham gia BHXH)
(706.500  x 1.61) x 1 (tháng)  = 1.137.465 đồng
Từ 02/2008 – 12/2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,61:
(910.600  x 1,61) x 9 (tháng)  = 16.126.726 đồng
Từ 01/2009 – 6/2009 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,51:
(910.600  x 1,51) x 6 (tháng)  = 8.249.130 đồng
Từ 07/2009 – 12/2009 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,51:
(1.161.800  x 1,51) x 6 (tháng)  = 10.525.908 đồng
Từ 01/2010 – 12/2010 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,38:
(1.381.600  x 1,38) x 12 (tháng)  = 22.879.296 đồng
Từ 01/2011 – 6/2011 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,16:
(1.884.000  x 1,16 x 6(tháng)  = 13.112.640 đồng
Từ 7/2011 – 9/2011 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,16:
(2.119.000  x 1,16 x 3(tháng)  = 7.374.120 đồng
Từ 10/2011 – 12/2011 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,16:
(3.140.000  x 1,16 x 3(tháng)  = 10.927.200 đồng
Từ 01/2012 – 10/2012 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,07:
(3.140.000  x 1,07 x 10(tháng)  = 33.598.000 đồng
Từ 11/2012 – 12/2012 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,07:
(3.140.000  x 1,07 x 2(tháng)  = 6.719.600 đồng
Từ 01/2013 – 02/2013 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,00:
(3.140.000  x 1,00 x 2(tháng)  = 6.280.000 đồng
Từ 05/2013 – 10/2013 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,00:
(3.689.500  x 1,00 x 6 (tháng)  = 22.137.000 đồng
Tổng số tiền lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 03 năm ( 74 tháng) là:
8.393.220 + 1.137.465 + 16.126.726 + 8.249.130 + 10.525.908 + 22.879.296 + 13.112.640 + 7.374.120 + 10.927.200 + 33.598.000 + 6.719.600 + 6.280.000 + 22.137.000    =  167.460.305 đồng
Tiền lương bình quân của bạn là:
167.460.305 /74 (tháng) = 2.262.977 đồng
Trợ cấp BHXH một lần của bạn là:
2.262.977 x 6 x 1,5   = 20.366.793 đồng

 
Câu hỏi :
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: tuyetpham4752468@gmail.com hỏi về việc bạn là giáo viên cấp III, có thời gian đóng BHXH  28 năm 7 tháng, tháng 9 năm 2014 bạn có quyết định nghỉ hưu, hệ số lương 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung 8%. Bạn hỏi lương hưu hàng tháng của bạn là bao nhiêu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Trường hợp bạn hỏi do bạn cung cấp diễn biến tiền lương đóng BHXH chưa đầu đủ. Bảo hiểm xã hội lấy 1 ví dụ để minh họa cho bạn dễ hiểu.
Căn cứ theo khoản 1 Điều 58 – Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 Mục 4 Chương III- Bảo hiểm xã hội bắt buộc của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Ví dụ bạn có diễn biến tiền lương như sau:
Từ tháng 9/2009 -12/2010 hệ số lương 4,98 (là 16 tháng)
Từ tháng 01/2011 – 4/2011 hệ số lương là 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung là 5% ( là 4 tháng).
Từ tháng 05/2011 – 12/2011 hệ số lương là 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung là 5% , phụ cấp thâm niên nhà giáo là 24%,( là 8 tháng).
Từ tháng 01/2012 – 12/2012 hệ số lương là 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung là 6%, phụ cấp thâm niên nhà giáo là 25%, ( là 12 tháng)
Từ tháng 01/2013 – 12/2013 hệ số lương là 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung là 7%, phụ cấp thâm niên nhà giáo là 26%, ( là 12 tháng)
Từ tháng 01/2014 – 8/2014 hệ số lương là 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung là 8%, phụ cấp thâm niên nhà giáo là 27%, ( là 8 tháng)
Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hưởng chế độ hưu trí:
+ Lương chính:
Từ tháng 9/2009 -12/2010, thời gian: 16 tháng – Mức lương: 4,98
          4,98  x 1.150.000  x 16 (tháng) = 91.631.000 đồng
Từ tháng 01/2011 – 4/2011, thời gian: 4 tháng – Mức lương: 4,98
          4,98  x 1.150.000  x 4 (tháng) = 22.908.000 đồng
Từ tháng 05/2011 – 12/2011 , thời gian: 8 tháng – Mức lương: 4,98
          4,98  x 1.150.000  x 8 (tháng) = 45.816.000 đồng
Từ tháng 01/2012 – 12/2012, thời gian: 12 tháng – Mức lương: 4,98
          4,98  x 1.150.000  x 12 (tháng) = 68.724.000 đồng
Từ tháng 01/2013 – 12/2013, thời gian: 12 tháng – Mức lương: 4,98
          4,98  x 1.150.000  x 12 (tháng) = 68.724.000 đồng
Từ tháng 01/2014 – 8/2014, thời gian: 8 tháng – Mức lương: 4,98
          4,98  x 1.150.000  x 12 (tháng) = 45.816.000 đồng
+ Tiền phụ cấp thâm niên ngành:
Từ tháng 05/2011 – 12/2011 , thời gian: 8 tháng, thâm niên nghề: 24%
{4,98 +(4,98 x 5%)  x 1.150.000}  x 24% x 8 (tháng) = 11.545.632 đồng
Từ tháng 01/2012 – 12/2012, thời gian: 12 tháng, thâm niên nghề: 25%
{4,98 +(4,98 x 6%)  x 1.150.000}  x 25% x 12 (tháng) = 18.211.860 đồng
Từ tháng 01/2013 – 12/2013, thời gian: 12 tháng, thâm niên nghề: 26%
{4,98 +(4,98 x 7%)  x 1.150.000}  x 26% x 12 (tháng) = 19.119.016 đồng
Từ tháng 01/2014 – 8/2014, thời gian: 8 tháng, thâm niên nghề: 27%
{4,98 +(4,98 x 8%)  x 1.150.000}  x 27% x 8 (tháng) = 13.359.945 đồng
+ Tiền phụ cấp thâm niên vượt khung
Từ tháng 01/2011- 4/2011 thời gian: 4 tháng - Mức lương: 5.727.000 (hệ số:4,98)
5%  x 5.727.000  x 4 = 1.145.400 đồng
Từ tháng 05/2011-12/2011 thời gian: 8 tháng - Mức lương: 5.727.000 (hệ số:4,98)
5%  x 5.727.000  x 8 = 2.290800 đồng
Từ tháng 01/2012 – 12/2012: 12 tháng - Mức lương: 5.727.000 (hệ số:4,98)
6%  x 5.727.000  x 12 = 4.123.440 đồng
Từ tháng 01/2013 – 12/2013 : 12 tháng - Mức lương: 5.727.000 (hệ số:4,98)
7%  x 5.727.000  x 12 = 4.810.000 đồng
Từ tháng 01/2014 – 8/2014 : 8 tháng - Mức lương: 5.727.000 (hệ số:4,98)
8%  x 5.727.000  x 8 = 3.665.280 đồng
+ Tổng cộng tiền lương 60 tháng là:
91.631.000 + 22.908.000 + 45.816.000 + 68.724.000 +  68.724.000 + 45.816.000 + 11.545.632  + 18.211.860 + 19.119.016 + 13.359.945 + 1.145.400  + 2.290.800 + 4.123.440 + 4.810.000 + 3.665.280  =421.892.053
          + Mức lương bình quân 60 tháng là : 421.892.053/ 60 = 7.031.534 đồng
-Nếu bạn là nữ: thì lương hưu hàng tháng là: 7.031.534 x 75% = 5.273.650 đồng
             Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 7.031.534 x 2 tháng = 14.063.068 đồng
-Nếu bạn là nam: thì lương hưu hàng tháng là: 7.031.534 x 73% = 5.133.019 đồng
Không có trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Câu hỏi :
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: luongthucbd394@yahoo.com hỏi về việc bạn có thời gian tham gia BHXH từ tháng 02/2002 đến 9/2010, đến tháng 10/2010 bạn nghỉ việc, nay bạn muốn nhận BHXH 1 lần thì bạn được hưởng bao nhiêu tiền? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
2. Trợ cấp BHXH một lần theo Điều 55 của Luật BHXH
Căn cứ tho điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định về BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;”
3. Số tiền trợ cấp BHXH một lần như sau:
          Theo quy định trên trường hợp của bạn tham gia BHXH từ tháng 02/2002 đến hết tháng 9/2010 tổng thời gian công tác là 8 năm 8 tháng mức trợ cấp BHXH một lần được tính như sau:
Căn cứ theo điểm b khoản 4, mục IV của Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định như sau:
b) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ  ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000:
Trong đó: Mbqtl:  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau: (do bạn không nói rõ bạn làm cơ quan hành chính nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước nên BHXH tỉnh Đắk Nông tạm tính tiền lương tối thiểu theo doanh nghiệp nhà nước là 1.050.000 đồng)
Từ tháng 10/2004 – 12/2004, thời gian là 3 tháng, mức lương là 1.80 (lương tối thiểu đang tạm thời áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước là 1.050.000 đồng)
              (1,80 x 1.050.000) x 4  = 5.670.000 đồng
Từ tháng 01/2005 – 12/2007, thời gian là 36 tháng, mức lương là 2,28 (lương tối thiểu đang tạm thời áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước là 1.050.000 đồng)
              (2,28 x 1.050.000) x 36  = 86.184.000 đồng
Từ tháng 01/2008 – 9/2010, thời gian là 33 tháng, mức lương là 2,94 (lương tối thiểu đang tạm thời áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước là 1.050.000 đồng)
              (2,94 x 1.050.000) x 33  = 101.871.000 đồng
Tổng cộng tiền lương  đóng BHXH 72 tháng của bạn là: 193.725.000 đồng
Mức bình quân tiền lương của: 72 tháng là: 193.725.000 /72 = 2.690.625 đồng.
Mức trợ cấp BHXH một lần là = Mbqtl   x số năm đóng BHXH  x 1,5
Trợ cấp BHXH 1 lần của bạn là : 2.690.625 x (9 năm) x 1,5 =36.323.437 đồng

Câu hỏi :
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: thienthanbenho449@yahoo.com hỏi về việc bạn có thời gian tham gia BHXH từ tháng 05/2001 đến 6/2014 trong thời gian đó bạn có nghỉ thai sản 2 lần, lần 1 từ tháng 01/2007 đến tháng 4/ 2007 lần 2 bạn nghỉ thai sản từ tháng 01/2012 đến tháng 4/2012. Bạn hỏi vậy khi bạn xin hưởng BHXH 1 lần thì thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian đóng BHXH không? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
          Căn cứ theo Khoản 2 Điều 35 – Mức hưởng chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:
“ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”.
Theo quy định trên trường hợp của bạn cả 2 lần bạn sinh con và thời gian nghỉ chế độ thai sản đều được tính là thời gian đóng BHXH.

Câu hỏi :Chào bạn! Tôi muốn hỏi một vấn đề: tôi làm việc cho công ty A và tham gia bảo hiểm, nhưng do công ty đang nợ BH rất nhiều nên BHXH không thể chốt sổ cho tôi, công ty trả sổ cho tôi mà không chốt. Nay tôi đang làm cho công ty B thì công ty B có thể tiếp tục đóng BHXH cho tôi dựa trên mã số BHXH của sổ BHXH đó không? (Mỗi người được cấp 1 sổ) trường hợp xấu nhất là tôi mất thời gian đóng ở công ty cũ. Như vậy có được không?
Trả lời: Theo Luật BHXH, mỗi người chỉ được cấp 1 số sổ BHXH. Do đó, bạn tham gia BHXH tại công ty B, trong tờ khai tham gia BHXH, BHYT bạn kê khai số sổ đã được cấp tại công ty A.
Trường hợp bạn đã nghỉ việc tại công ty A mà công ty A chưa chốt được sổ BHXH cho bạn do đang còn nợ BHXH, bạn cần liên hệ và chuyển sổ BHXH của mình đến công ty A để sau khi thanh toán hết số tiền nợ BHXH thì công ty sẽ làm thủ tục chốt sổ cho bạn tới thời điểm bạn ngừng đóng BHXH, thời gian tham gia BHXH của bạn tại Công ty A sẽ được ghi bổ sung vào sổ BHXH khi công ty đã thanh toán tiền nợ BHXH.
Câu hỏi :
Do sơ xuất trong việc kê khai bảo hiểm tôi nhầm ngày sinh còn lại các vấn đề khác đều đúng. Nay tôi muốn sửa lại, hiện tôi làm công nhân ở thanh xuân Hà Nội. Rất mong BHXH chỉ giúp tôi cách sửa, tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời: Theo Khoản 3 Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, người tham gia BHXH, BHTN:
- Thành phần hồ sơ để cấp lại ngày, tháng năm sinh bao gồm:
a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
b) Sổ BHXH.
c) Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh...).
d) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.
e) Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
Do đó, bạn cần liên hệ với cơ quan bạn đang làm việc để được hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH.

Câu hỏi :Về ý kiến của độc giả có địa chỉ  thanhtungquang@gmail.com          “Tôi tham gia BHXH bắt buộc được 19 năm 5 tháng nay tôi nghỉ việc muốn tham gia bảo hiểm XH tự nguyện có được tham gia BH thất nghiệp không.”
          Xin được trả lời như sau:
          Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 của luật Bảo hiểm xã hội quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì:
Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
          Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao tham gia BHXH bắt buộc có sử dụng từ 10 lao động trở lên.
          Như vậy, khi bạn nghỉ việc và tham gia BHXH tự nguyện thì bạn không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Câu hỏi :Về ý kiến của độc giả có địa chỉ  dungz125.dđ@gmail.comTôi đang làm tại một công ty, tôi tham gia bảo hiểm được hơn 3 năm, giờ tôi muốn nghỉ để làm việc khác. Tôi mốn tham gia bảo hiểm xã hội, xin tư vấn giúp thôi nên tham gia như thế nào? Và tham gia bảo hiểm hình thức nào? Tôi xin cảm ơn.
Xin được trả lời như sau:
Bảo hiểm xã hội gồm có 2 loại hình: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
s Về BHXH bắt buộc:
- Đối tượng tham gia:
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
b) Cán bộ, công chức, viên chức;
c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
- Về thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia đối với đơn vị tham gia lần đầu.
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Đơn vị:                                 
1.1.1. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
1.1.2. Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
1.1.3. Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01-TS), kèm theo:
a) Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
b) Phương thức trả lương cho người lao động.
1.2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
s Về BHXH tự nguyện:
- Đối tượng tham gia:
          1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm:
            1.1 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng.
          1.2 Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
          1.3 Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
          1.4 Người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân.
          1.5 Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nhận BHXH một lần.
          2. Người tham gia BHXH tự nguyện đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.
          3. Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.
          4. Người tham gia khác.
          - Về thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia lần đầu.
          1. Thành phần hồ sơ:
          1.1 Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu A02-TS) kèm theo 02 ảnh màu 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu);
          1.2 Sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó.
          2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Câu hỏi :
Chào anh chị! em muốn hỏi về vấn đề sau: em ký hợp đồng có thời hạn 3 năm (04/2011-04/2014) với một công ty, đến nay là tháng 8/2014 em vẫn tiếp tục làm việc ở đó. Ngay từ khi vào làm việc 2 bên đã thỏa thuận đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 4/2011. Hàng tháng em vẫn trích nộp tiền bảo hiểm trên bảng lương theo đúng quy định. Nhưng em được biết đến tháng 9/2013 mới chính thức được công ty đóng bảo hiểm cho cơ quan BH.
Vậy em xin hỏi thời gian từ tháng (4/2011- 08/2013) em không được ghi nhận là tham gia bảo hiểm. Nhờ anh chị tư vấn giúp em để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Nguyễn Thị Hiên hienbao2011@gmail.com
          Trả lời : Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Đắk Nông trả lời như sau: Theo Điều 2 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bạn thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT từ tháng 04/2011.
Thời gian từ tháng 04/2011 đến tháng 08/2013 bạn yêu cầu Công ty nơi bạn làm việc có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ truy thu BHXH, BHYT cho bạn theo điểm 1.2 khoản 2 Điều 17 và khoản 1 Điều 24 Quy định quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:
* Thành phần hồ sơ:
-  Công ty:
+  Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).
+  Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
+  Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.
+ Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(Lưu ý: các biểu mẫu D01b-TS; D02-TS; A01-TS được ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).
Câu hỏi :
Ngày 31/07/2014 tôi mới nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng 1 lđ, tb kí ngày 30/6/14, chấm dứt hợp đồng từ ngày 01/07/14, bây giờ tôi thông báo giảm lao động từ tháng 7 được không? nếu không thì phần khai báo trong mẫu D02-TS, mục từ tháng, năm và mục đến tháng, năm ghi như thế nào thì mới đúng? Lê Thị Mùi lemuiktqd@gmail.com
Trả lời : Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Đắk Nông trả lời như sau: Vì ngày 31/07/2014 bạn nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/07/2014 nên bạn có thể làm điều chỉnh giảm lao động tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH vào tháng 07/2014 hoặc tháng 08/2014. Trong Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): Mục “Từ tháng tháng, năm” bạn để “07/2014”; mục “Đến tháng, năm” bạn để tháng mà bạn lập D02-TS.

Câu hỏi :Về ý kiến của độc giả có địa chỉ <hienmaiqn@gmail.com>          Tôi có chị làm trình dược viên, làm cùng lúc hai công ty (cùng một tỉnh, nhưng công ty thứ hai có chi nhánh tại tỉnh khác, chị tôi làm tại chi nhánh này) nên có hai sổ BHXH, một sổ tham gia được 15 năm, 1 sổ tham gia được 7 năm (trùng thời gian tham gia 7 năm). Vì do tính chất công việc nên khi tham gia công ty thứ hai chị tôi không thể khai báo là đã có sổ, nên chị tôi có cam kết là không làm cùng lúc hai công ty. Nếu giờ chị tôi gộp sổ thì chị tôi có được trả lại số tiền đã đóng BHXH tại công ty thứ hai không? Và nếu không gộp sổ thì sao? Để đến khi nghỉ việc tại công ty thứ hai mới đi gộp sổ có được không?( nếu biết chị tôi có 2 sổ công ty thứ 2 sẽ phải cho nghỉ việc), thủ tục gộp sổ sẽ như thế nào?
          Xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 63 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì một số sổ BHXH được cấp cho 2 hay nhiều người thì cơ quan BHXH giữ lại số sổ BHXH đã cấp cho người có thời gian tham gia BHXH nhiều nhất, các sổ BHXH còn lại thì thu hồi và cấp lại sổ theo số sổ mới.

Câu hỏi :Về ý kiến của độc giả có địa chỉ <ngocloan.impptv@gmail.com.>          Hiện tôi đang là nhân viên duy nhất của một công ty TNHH MTV, cty chỉ có giám đốc và tôi(vì mới thành lập chưa có hoạt động gì nhiều nên chưa tuyển nhân viên). Giám đốc không tham gia BHXH bắt buộc mà chỉ tham gia BHYT tự nguyện tại phường cư trú. Tháng 07/2014, tôi được nhận vào một cơ quan khác có mức lương cao hơn. Vậy tôi có thể chuyển sang đóng BH nơi công tác mới được không và cần thủ tục gì? Nếu có thể, giúp tôi biết những văn bản nào quy định điều này).
          Xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Tiết 1.3, Khoản 1, Điều 53 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, BHTN theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có mức tiền lương, tiền công cao nhất hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời gian dài nhất. Như vậy trường hợp của bạn có thể lựa chọn đơn vị có mức lương ghi trên hợp dồng lao động cao hơn để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Theo quy định tại Điều 18 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì báo tăng lao động thành phần hồ sơ gồm:
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
1.2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.