08:03 ICT Thứ bảy, 29/11/2014
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 05013.543367, Email : duongdaynongbhxhdno@gmail.com

Trang chủ » Trả lời câu hỏi

Cấp huyện
Cấp tỉnh

Trả lời bạn đọc website tháng 09-2014

Câu 1:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: lemanh8590@gmail.com hỏi về việc bạn có thời gian đóng BHXH 02 năm, hiện nay bạn làm mất quyết định nghỉ việc. Vậy có được hưởng trợ cấp BHXH 1 không? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH một lần:
Căn cứ theo Điều 20 của Quyết định 01/BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thì Hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những thủ tục sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.
3. Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
4. Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
6. Bản dịch tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định. 
          Theo quy định trên trường hợp của bạn đã mất Quyết định nghỉ việc thì bạn vẫn được thanh toán hưởng BHXH 1 lần, thủ tục hồ sơ để hưởng BHXH 1 lần gồm những giấy tờ sau:
  1. Sổ Bảo hiểm xã hội
2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.

Câu 2:Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: belac.styn_bh@yahoo.com hỏi về việc bạn có thời gian đóng BHXH đến thang 8/2014, hiện nay bạn đã nghỉ việc. Bạn hỏi vậy tháng 9/2014 bạn có thể làm thủ tục hưởng trợ cấp BHXH 1 không? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định  trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau
“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”.
          Căn cứ theo quy định trên, trường hợp của bạn mới nghỉ việc từ ngày 01/9/2014, thì thời gian được làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần là ngày 01/9/2015.
Câu 3:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: luongvanlampt@gmail.com  hỏi về việc bạn có thời gian đóng BHXH đến tháng 9/2013 là 05 năm 05 tháng, cách tính BHXH một lần như thế nào? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
* Về cách tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:
Căn cứ theo khoản 5, mục IV của Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định như sau:
 - Mức bình quân tiền lương tiền công đóng BHXH để tính hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại điểm  b khoản 1 và điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định 152/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
                                         Tổng số tiền lương, tiền công của các tháng đóng BHXH
     Mức bình quân                  Tổng số tháng đóng BHXH   
      tiền lương     =           
              Căn cứ theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:   
Bạn có quá trình diễn biến tiền lương đóng BHXH như sau:
  • Từ tháng 5/2008 - 9/2008 mức lương đóng BHXH là: 1.090.000 đồng; thì mức tiền lương, tiền công đã đóng BHXH được điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,61
(1.090.000 x 1,61) x 5 tháng = 8.774.500 đồng
  • Từ tháng 10/2008 - 12/2008 mức lương đóng BHXH là: 1.167.000 đồng ; thì mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,61       (1.167.000 x 1,61) x 3 tháng = 5.636.610 đồng
      -  Từ tháng 01/2009 – 3/2009 mức lương đóng BHXH là: 1.284.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,51
         (1.284.000 x 1,51) x 3 tháng = 5.816.520 đồng                            
         -  Từ tháng 04/2009 – 12/2009 mức lương đóng BHXH là: 1.390.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,51
         (1.390.000 x 1,51) x 9 tháng = 18.890.100 đồng
      -  Từ tháng 01/2010 – 3/2010 mức lương đóng BHXH là: 1.660.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,38
         (1.660.000 x 1,38) x 3 tháng = 6.872.400 đồng
      -  Từ tháng 04/2010 – 6/2010 mức lương đóng BHXH là: 1.750.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,38
         (1.660.000  x 1,38) x 3 tháng = 7.245.000 đồng
            -  Từ tháng 07/2010 – 12/2010 mức lương đóng BHXH là: 1.850.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,38
         (1.850.000 x 1,38) x 6 tháng = 15.318.000 đồng
-  Từ tháng 01/2011 – 3/2011 mức lương đóng BHXH là: 2.170.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,16
         (2.170.000 x 1,16) x 3 tháng = 7.551.600 đồng
-  Từ tháng 04/2011 – 6/2011 mức lương đóng BHXH là: 2.280.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,16
         (2.280.000 x 1,16) x 3 tháng = 7.934.400 đồng
-  Từ tháng 07/2011 – 9/2011 mức lương đóng BHXH là: 2.430.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,16
         (2.430.000 x 1,16) x 3 tháng = 78.456.400 đồng
-  Từ tháng 10/2011 – 12/2011 mức lương đóng BHXH là: 2.931.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,16
         (2.931.000 x 1,16) x 3 tháng = 10.199.880 đồng
-  Từ tháng 01/2012 – 03/2012 mức lương đóng BHXH là: 2.931.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,07
(2.931.000 x 1,07) x 3 tháng = 9.048.510 đồng
-  Từ tháng 04/2012 – 05/2012 mức lương đóng BHXH là: 3.077.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,07
(3.077.000 x 1,07) x 2 tháng = 6.584.780 đồng
-  Từ tháng 06/2012 – 12/2012 mức lương đóng BHXH là: 3.227.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,07
(3.227.000 x 1,07) x 7 tháng = 24.170.230 đồng
-  Từ tháng 01/2013 – 03/2013 mức lương đóng BHXH là: 3.652.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,00
(3.652.000 x 1,00) x 3 tháng = 10.956.000 đồng
-  Từ tháng 04/2013 – 09/2013 mức lương đóng BHXH là: 3.652.000 đồng; thì   mức điều chỉnh theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH là: 1,00
(3.652.000 x 1,00) x 6 tháng = 21.912.000 đồng
 
Mức bình quân tiền lương = 8.774.500 + 5.636.000 + 5.816.520 + 18.890.000 + 6.872.400 + 7.245.000 + 15.318.000 + 7.551.600 + 7.934.400 + 8.456.400 + 10.199.880 + 9.048.510 + 6.584.780 + 24.170.230 + 10.956.000 + 21.912.000 = 175.366.830/65 = 2.697.952 đồng
Mức trợ cấp BHXH 1 lần = Mức bình quân  tiền lương x số năm đóng BHXH x 1,5
Mức trợ cấp BHXH 1 lần của bạn là: 2.697.952 x 5,5 x 1,5 = 22.258.110 đồng

Câu 4:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: hoahong209@yahoo.com hỏi về việc chồng bạn là công chức trong tòa án có thời gian tham gia BHXH từ  năm 2002 đến nay, vì lý do riêng nên muốn nghỉ việc. bạn hỏi trường hợp như chồng bạn có được hưởng BHXH 1 lần không? chồng bạn có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Số tiền trợ cấp BHXH 1 lần và trợ cấp thôi việc là bao nhiêu? Thủ tục hưởng trợ cấp BHXH 1 lần và trợ cấp thôi việc như thế nào? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
1.Khi nghỉ việc chồng bạn được nhận trợ cấp thôi việc:
Căn cứ theo Điều 3 Chương II- Quy định về thôi việc của Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu như sau:
“Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:
1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.
2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức”.
2.Khi nghỉ việc chồng bạn có được hưởng BHXH 1 lần:
Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định  trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau
“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”.
Theo quy định trên chồng bạn sau 1 năm nghỉ việc thì được hưởng BHXH 1 lần theo quy định của Luật BHXH.
3.Số tiền trợ cấp BHXH một lần:
Căn cứ theo điểm c khoản 4, mục IV của Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định như sau:
c) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ  ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006:

Trong đó: Mbqtl:  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Mức trợ cấp BHXH một lần là = Mbqtl   x số năm đóng BHXH  x 1,5
Do bạn không nói rõ quá trình diễn biến tiền lương đóng BHXH của chồng bạn nên BHXH tỉnh Đắk Nông không có căn cứ tính trợ cấp BHXH 1 lần cụ thề cho bạn.
4.Số tiền trợ cấp thôi việc của chồng bạn:
Căn cứ theo Điều 5 Chương II- Quy định về thôi việc của Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu thì trợ cấp thôi việc được tính như sau:
“Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng”.
5.Thủ tục hưởng trợ cấp BHXH 1 lần
Căn cứ theo Điều 20 của Quyết định 01/BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thì Hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần trường hợp của chồng bạn bao gồm những thủ tục sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.
6. Thủ tục hưởng trợ cấp thôi việc:
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Chương II- Quy định về thôi việc của Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu thì thủ tục giải quyết thôi việc như sau:
“1. Trường hợp thôi việc theo nguyện vọng:
a) Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;
b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản này;
c) Các lý do không giải quyết thôi việc:
Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển;
Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế”.

Câu 5:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: linhnh.sgt@daknong.gov.vn hỏi về việc Sở của bạn có trường hợp nam công chức đến tháng 3/2015 sẽ hết tuổi lao động (60 tuổi), nhưng còn thiếu 16 tháng đóng BHXH thì đủ 20 năm đóng BHXH. Bạn hỏi trường hợp trên thì Sở của bạn ra thông báo nghỉ hưu hay ra thông báo nghỉ chờ đóng BHXH tự nguyện để đến thời hạn làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí? Nếu ra thông báo nghỉ việc thì Sở của bạn có phải trả trợ cấp thôi việc cho công chức không? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
1.Về việc ra thông báo thôi việc:
Căn cứ theo Điều 10 Chương III- Quy định về thủ tục nghỉ hưu của Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu như sau:
“Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế”.
Căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 50 – Điều kiện nghỉ  hưu  Mục 4 – Chế độ hưu trí của Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:
“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi”
Theo quy định trên trường hợp nam công chức của Sở bạn đến tháng 3/2015 nhưng chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội nên Sở của bạn chỉ ra Thông báo nghỉ việc do hết tuổi lao động.
2.Về trả trợ cấp thôi việc :
Căn cứ theo Điều 3 Chương II - Quy định về thôi việc của Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc như sau:
“Các trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:
1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.
2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức”.
 
Căn cứ theo quy định trên trường hợp nam công chức Sở của bạn nếu không thuộc đối tượng trên thì không được hưởng trợ cấp thôi việc.
Đến thời điểm hết tuổi lao động của nam công chức Sở của bạn, đơn vị làm thủ tục chốt sổ BHXH với cơ quan BHXH và trả Sổ BHXH cho người lao động để người lao động liên hệ với cơ quan BHXH nơi người lao động thường trú để đóng tiếp BHXH tự nguyện hoặc thanh toán BHXH 1 lần theo Điều 55 của Luật BHXH.

Câu 6:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: liêmcuc@gmail.com hỏi về việc bạn nhận một cháu sơ sinh lúc 01 tháng tuổi đến nay gần 4 tháng nhưng hiện giờ chưa làm thủ tục xong, nếu được nghỉ chế độ thì tính vào ngày có quyết định và sau đó nghỉ 6 tháng hay tính từ ngày sinh của cháu ? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
        Căn cứ theo quy định tại Điều 159 Bộ luật lao động số 10/2012/QH11 và Khoản 2, Điều 28, Mục 2 – Chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ (06) sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi khi sinh con là 06 tháng
Căn cứ theo Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, Công văn 481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của BHXH Việt Nam quy định Thời gian tính hưởng chế độ thai sản của người lao động khi nhận nuôi con nuôi được tính kể từ ngày nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp của bạn nếu được nghỉ chế độ nhận nuôi con nuôi thì ngày nghỉ căn cứ vào ngày trên Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao)

Câu 7:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: nguyendong1971@yahoo.com.vn  hỏi về chế độ thai sản cho vợ bạn như sau: Tháng 1/2011 vợ bạn đi làm tại công ty tư nhân có đóng BHXH liên tục, đến tháng 9/2012 thì nghỉ sinh nhưng chưa được giải quyết tiền thai sản vì đơn vị còn nợ tiền BHXH, tháng 9/2013 vợ bạn nghỉ làm tại công ty này, tháng 1/2014 đến nay lại tiếp tục làm lại công ty cũ. Nay công ty đã nộp tiền đầy đủ vậy kế toán công ty có thể đến BHXH thanh toán tiền thai sản cho vợ bạn được không? Nếu được phải thế nào? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
        Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 và Điều 31,  Mục 2 – Chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ (06) sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau:
a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường
b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên
Trường hợp của vợ bạn nghỉ sinh con tháng 9/2012 là đã tham gia đóng BHXH từ đủ (06) sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi nên đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH nhưng do tại thời điểm thanh toán chế độ thai sản công ty vợ bạn còn nợ tiền BHXH nên BHXH tạm thời chưa giải quyết chế độ (quy định tại công văn số 1464/BHXH-BT ngày 23/5/2008 của BHXH Việt Nam).
Nay công ty vợ bạn đã nộp tiền BHXH đầy đủ nên đề nghị kế toán công ty vợ bạn liên hệ với BHXH nơi công ty tham gia đóng BHXH để được hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục hồ sơ thanh toán chế độ thai sản.

Câu 8:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: haixoai1988@gmail.com.vn hỏi về việc bạn đóng BHXH được mấy năm rồi, bạn vẫn đang làm việc sơ ý bị ngã gãy tay, giờ phải ở nhà một tháng rưỡi không thể đi làm được. Bạn hỏi bạn bị như thế này thì có được tiền đền bù của BHXH không? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ tại khoản 1 Điều 22, Điều 23, Điều 25 Mục I - Chế độ ốm đau của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:
 Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
Trường hợp bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
Thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều 2 của Luật này được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau:
a) Làm, việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng BHXH dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.
b)Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ lao động Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng BHXH dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.
Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Trường hợp của bạn khi nghỉ ốm ở nhà điều trị không hưởng lương tại đơn vị thì bạn liên hệ với kế toán đơn vị để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, chứng từ thanh toán chế độ ốm đau với cơ quan BHXH. 
Câu 9:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: tienthanh178@gmail.com hỏi về việc vợ bạn sinh đến nay đã được gần 6 tháng nhưng nghỉ trước khi sinh một tháng rưỡi do sức khỏe yếu, đến nay đã đi dạy lại nhưng chế độ bảo hiểm vẫn chưa trả. Hỏi anh kế toán thì anh nói bảo hiểm chưa gửi tiền về nên anh chưa chuyển được, vợ bạn hết chế độ nghỉ sinh hơn tháng rồi thế thì khi nào mới nhận được tiền bảo hiểm? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động và Mục 1 khoản a Điều 92, Điều 117 - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản như sau:
1.Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.
2.Hàng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trợ cấp DSPHSKB cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo quy định tại các Điều 112, 113 và 116 của Luật này.
3.Tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại các điểm a khoản 1 điều 2 của Luật này cụ thể:
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hàng quý với cơ quan BXXH.
Trường hợp của vợ bạn đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH để hỏi xem đơn vị đã nộp thủ tục hồ sơ thanh toán cho vợ bạn với cơ quan BHXH kịp thời theo quy định chưa.

Câu 10:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: anhbac277@gmail.com hỏi về việc bạn tham gia BHXH từ tháng 12/2013 đến tháng 05/2014 bạn sinh con. Vậy bạn có được hưởng chế độ thai sản không? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động và Khoản 2 Điều 28, Mục 2 – Chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ (06) sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp của bạn, đóng BHXH từ tháng 12/2013 đến tháng 04/2014 (tháng 05/2014 sinh con) là mới tham gia được 05 tháng nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.
Câu 11:
Vào năm 2004 - 2005 em làm việc tại một nhà hàng, đóng BHXH được một năm, em tự nghỉ việc nên không chốt sổ để nhận sổ BHXH, sang năm 2006 em làm việc cơ quan nhà nước thuộc UBND phường đóng BHXH từ đầu. Vậy cho em hỏi trường hợp của em có được cộng một năm trước đây em đóng không? và cách làm như thế nào xin chỉ giúp em với. Trần Thị Hoa tranhoathao81@gmail.com
Trả lời : Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Đắk Nông trả lời như sau: Theo Điều 15 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bạn được cấp sổ BHXH và nhận sổ BHXH khi không còn làm việc tại nhà hàng đó. Như vây, bạn phải tới nhà hàng đó để yêu cầu làm thủ tục chốt sổ BHXH cho bạn. Trường hợp nhà hàng đó không chịu chốt và trả sổ BHXH cho bạn, thì bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH, nơi bạn đã tham gia BHXH hoặc Sở Lao động – Thương binh và xã hội để nhờ can thiệp, giải quyết. Sau đó bạn mang sổ BHXH đã được cấp đưa cho cơ quan nhà nước nơi bạn làm việc để họ nộp cho cơ quan BHXH, cộng nối thời gian tham gia BHXH cho bạn.

Câu 12:Về ý kiến của độc giả có địa chỉ <xuanthuyvna@yahoo.com.vn>          Hiện nay tôi đang đóng BHXH tự nguyện, nếu sau này tôi kiếm được việc làm và thuộc vào đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Vậy thời gian tôi đóng BHXH tự nguyện có được chuyển sang thành đóng BHXH bắt buộc không? Tức là tôi có được tính đóng BH từ khi đóng tự nguyện hay không?
          Xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 75 Luật BHXH thì người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 70 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Trường hợp của bạn sau khi chuyển qua đóng BHXH bắt buộc thì thời gian bạn đã đóng BHXH tự nguyện sẽ được tính là thời gian đóng BHXH để hưởng các chế độ theo quy định của Luật BHXH.