01:24 EST Thứ tư, 20/11/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn
Tên Quy trình Thành phần hồ sơ Số lượng
hồ sơ
Thờ gian
giải quyết
1. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
- Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD)  (02 bản).
- Sổ BHXH
B. Con ốm:
- Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);
- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp)
- Sổ khám chữa bệnh của con (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.
- Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB, bản chính)
C. Khám chữa bệnh ở nước ngoài :
01 bộ 08 ngày làm việc


Con dưới 7 tuổi
2.Giải quyết hưởng chế độ thai sản
- Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD)  (02 bản).
- Sổ BHXH
D. Trường hợp lao động nữ sinh con mà sau khi sinh con bị chết:
- Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con và Giấy báo tử  hoặc Giấy chứng tử của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ.
Đ. Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết:
- Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con  và Giấy chứng tử của người mẹ.
01 bộ
(bản sao được chứng thực hoặc bản chụp)
08 ngày làm việcCó đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng
3. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
- Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD) (02 bản).
- Giấy chứng nhận phẫu thuật hoặc giấy ra viện (nếu sinh mổ).
01 bộ 06 ngày làm việc
4. Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần
- Sổ BHXH (bản chính).
01 bộ 08 ngày làm việc
5. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu
- Sổ BHXH (bản chính).
- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính).
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).
A. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ:
- Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).
- Sổ BHXH (bản chính).
- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính).
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).
B. Trường hợp bị tai nạn lao động có thêm các thành phần hồ sơ sau:
- Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính)
- Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp điều trị ngoại trú;
- Sổ BHXH (bản chính).
- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính).
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).
C) Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ:
- Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao được chứng thực) hoặc Biên bản tai nạn giao thông (bản sao được chứng thực) của cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự quân đội;
- Sổ BHXH (bản chính).
- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính).
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).
D) Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp có thêm các thành phần hồ sơ sau:
- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. 
 -Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/ QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Giấy ra viện ( có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám bệnh nghề nghiệp (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp). Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) .
01 bộ
 
10 ngày làm việc
6. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú; Giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát đối với trường hợp không điều trị nội trú;
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng giám định y khoa (bản chính);
- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).
01 bộ
 
09 ngày làm việc
7. Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp - Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);
- Sổ BHXH (bản chính);
A. Trường hợp bị tai nạn lao động
- Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính);
- Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.
- Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);
- Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm các giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông  (bản sao được chứng thực) hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao được chứng thực).
- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).
B. Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp.
- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
- Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc Giấy khám bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp không điều trị nội trú hoặc Phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp)
- Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).
01 bộ 09 ngày làm việc
8. Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)
 
- Sổ BHXH (bản chính).
A.Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc:
- Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập (bản chính)
- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);
- Đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì có thêm Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp .
- Trường hợp nộp hồ sơ chậm sau thời điểm hưởng lương hưu thì có thêm văn bản giải trình của người sử dụng lao động (bản chính).
- Sổ BHXH (bản chính).
B. Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện:
- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).
-Trường hợp nộp hồ sơ chậm do phải chấp hành  hình phạt tù thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
- Sổ BHXH (bản chính).
C) Người chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu, cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp:
- Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động nghỉ việc, chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ (bản chính); trường hợp mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì phải có đơn giải trình.
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động (bản chính) trong trường hợp Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả cho người lao động.
01 bộ 14 ngày làm việc
9. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 
- Sổ BHXH (bản chính)
- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);
- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB, bản chính);
- Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính). Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao được chứng thực); hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao được chứng thực);
- Đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp thì có thêm: Bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);
01 bộ 08 ngày làm việc

 

 
Ket qua tiep cong dan
Lich tiep cong dan
Ket qua thanh tra
Dân vận khéo
Thăm dò ý kiến
THONG KE CAP PHOI
S Serial
Gop y du thao
DS NỢ BHXH, BHYT
Danh sách đại lý thu
Update KBHXH
Cổng gddt
Mail công vụ
Đường dây nóng
Danh sách chữ ký bác sỹ
Khung DTTS
BỘ thủ tục
CMC
EFY
bkav
vnpt
thaison
viettel
ts24

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 3859
  • Tháng hiện tại: 125774
  • Tổng lượt truy cập: 3539020

Thăm dò ý kiến

Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử ?.

Rất đầy đủ

Đầy đủ

Chưa đầy đủ