06:29 ICT Thứ sáu, 13/12/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn
Tên Quy trình Thành phần hồ sơ Số lượng
hồ sơ
Thờ gian
giải quy
ết
1. Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
1. Người lao động:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
- Đối với người hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh
2. Đơn vị sử dụng lao động:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).
- Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).
01 bộ
- Cấp sổ: 15 ngày (làm việc).
 
- Cấp thẻ: 03 ngày (làm việc).
2. Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng
B. Giảm lao động:
1. Người lao động:
- Sổ BHXH (toàn bộ tờ rời).
- Thẻ BHYT (còn hạn sử dụng)
2. Đơn vị sử dụng lao động:
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).
- Quyết định liên quan (Quyết định điều động, quyết định chuyển công tác...)
C. Điều chỉnh:
1. Đơn vị sử dụng lao động
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).
- Quyết định liên quan (điều chỉnh lương, nghỉ không lương..)
01 bộ


01 bộ
03 ngày (làm việc)


 

03 ngày (làm việc)
3.Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
A. Truy thu các trường hợp vị phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN.
1. Người lao động:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
2. Đơn vị sử dụng lao động:
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).
- Bảng kê giấy tờ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 02).
B. Truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài truy nộp khi về nước.(như trên)
01 bộ

01 bộ
20 ngày (làm việc)


 

03 ngày (làm việc)
4. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
01 bộ 02 ngày (làm việc)
5. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Danh sách người tham gia BHXH  tự nguyện (Mẫu D05-TS).
01 bộ 07 ngày (làm việc)
6. Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Đối với người đã hiến bộ phận cở thể người: Giấy ra viện có ghi đã hiến cơ thể người.
- DK04 (UBND xã lập)
- DK05 (Đại lý thu/BHXH)
01 bộ 06 ngày (làm việc)
7. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
- Sổ BHXH đối với tham gia BHXH tự nguyện
- Thẻ BHYT (còn hạn sử dụng) đối với người tham gia BHYT (trừ trường hợp chết).
- Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bán chính giấy chứng tử đối với trường hợp chết.
01 bộ 05 ngày (làm việc)

 

 
Ket qua tiep cong dan
Lich tiep cong dan
Ket qua thanh tra
Dân vận khéo
Thăm dò ý kiến
THONG KE CAP PHOI
S Serial
Gop y du thao
DS NỢ BHXH, BHYT
Danh sách đại lý thu
Update KBHXH
Cổng gddt
Mail công vụ
Đường dây nóng
Danh sách chữ ký bác sỹ
Khung DTTS
BỘ thủ tục
CMC
EFY
bkav
vnpt
thaison
viettel
ts24

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1070
  • Tháng hiện tại: 65609
  • Tổng lượt truy cập: 3678207

Thăm dò ý kiến

Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử ?.

Rất đầy đủ

Đầy đủ

Chưa đầy đủ