Công ty TNHH MTV Nam Nung, huyện Krông Nô nợ BHXH gần 20 tỷ đồng

 

Trong số đó, tính đến tháng 4/2018, Chi nhánh Tây Nguyên Công ty TNHH MTV 508, thị xã Gia Nghĩa nợ BHXH 4,5 tỷ đồng, thời gian nợ 92 tháng; Công ty TNHH MTV Nam Nung, huyện Krông Nô nợ gần 20 tỷ đồng, thời gian nợ 66 tháng; Công ty Cổ phần Đông Bắc, huyện Krông Nô nợ trên 2 tỷ đồng, thời gian nợ 67 tháng. Nguyên nhân dẫn đến việc nợ bảo hiểm xã hội kéo dài là do công việc kinh doanh gặp khó khăn, dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị kinh doanh có lãi nhưng vẫn cố tình không chấp hành pháp luật, chưa quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Để thu hồi nợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đã áp dụng nhiều biện pháp như: thường xuyên thông báo số tiền nợ đọng của các đơn vị; cử cán bộ trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc thu hồi nợ; thực hiện việc thanh kiểm tra tại các đơn vị…tuy nhiên kết quả thu được rất thấp.