11:32 ICT Thứ ba, 11/12/2018
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Mùa xuân có Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 07/02/2018 08:59
        Đảng đã cho ta một Mùa xuân đầy ước vọng; một Mùa xuân tươi, tràn ánh sáng khắp nơi nơi; Đảng đã đem về, Mùa xuân cho nước non; vang tiếng hát ca, chứa chan niền yêu đời... Người viết xin trích lược những ca từ của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong ca khúc “Đảng đã cho ta một Mùa xuân” để nói lên những cảm xúc về Đảng khi mùa xuân về.
       Các ca từ trong ca khúc “Đảng đã cho ta một Mùa xuân” của Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã gợi cho mỗi chúng ta lòng kính trọng trào dâng khi nghĩ về Đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam được nhân dân ta gọi thành hai tiếng “Đảng ta”, sao nghe gần gủi, mộc mạc và giản dị như chính bản chất của Đảng, mục tiêu của Đảng là ngoài lợi ích của  nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Đảng ta thật vĩ đại! không phải là Đảng có hệ thống, quy mô, to lớn. Đảng vĩ đại vì: Trên nền tản Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta đã vận dụng vào điều kiện thực tế của nước ta để lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cách mạng, đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Từ những đường lối lãnh đạo đúng đắn trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng đã đem lại cơm no, áo ấm cho toàn dân tộc, từ trong đêm trường nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã được độc lập, tự do, tiến bước theo con đường Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đó niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam vì sự vĩ đại của Đảng.
       Những Mùa xuân có Đảng, lịch sử của đất nước như được bước sang trang mới. Mùa xuân năm 1930 với sự ra đời của Đảng, đánh dấu một bước ngoặc lịch sử, đã giải quyết được sự bế tắc trong đường lối cách mạng của các bậc tiền bối yêu nước muốn tìm đường cứu nước. Ngày 03/02/1930 là mốc thời gian đánh dấu cho một Mùa xuân của đất nước đã được hồi sinh, từ nay đã có một chính đảng lãnh đạo nhân dân ta đứng lên làm cách mạng để giải phóng cho dân tộc; Mùa xuân năm Mậu thân 1968, một lần nữa khẳng định sự kiên định, sáng suốt của Đảng trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 15 tháng 01/1959 và phổ biến sau cuộc họp đợt 2 (tháng 7 năm 1959) là một minh chứng cho sự thành công trong đường lối lãnh đạo của Ðảng đối với cuộc đấu tranh ở Miền Nam về bạo lực cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân Miền Nam đứng lên đập tan ý chí xâm lược, can thiệp lâu dài của Mỹ vào Miền Nam Việt Nam làm tiền đề buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris (27/01/1973) về việc chấm dứt chiến tranh,lập lại hòa bình tại Việt Nam, với niền tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện được lời dạy của Bác Hồ là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào; Đại thắng Mùa xuân năm 1975 (30/04/1975) giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, là một minh chứng không ai có thể phủ nhận được sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
       Với đườmg lối lãnh đạo, cương lĩnh đúng đắn và khoa học, qua các cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ghi lại những dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Biết bao những chiến sĩ cánh mạng đã hy sinh thân mình vì sự nghiệp cách mạng, không tiết máu xương cho ngày độc lập hôm nay, những cống hiến đó Đảng ta chỉ biết rằng đó là sứ mệnh của cả dân tộc Việt Nam đã trao cho Đảng, đặc cả niềm tin vào Đảng. Sự nghiệp đổi mới đất nước ngày hôm nay Đảng ta tiếp tục kế thừa những thành quả cách mạng đã giành được, phát huy, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Nin Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xa hội chủ nghĩa.
     Sự nghiệp an sinh xã hội hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, những chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH); bảo hiểm y tế (BHYT); bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) đã được Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo. Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26/05/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội; Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 07/09/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Nghị quyết sô 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Ngày 09/01/2018 Ban Kinh tế Trung ương ban hành Kế hoạch số 214 - KH/BKTTW về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW để các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức sơ kết là thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với chính sách an sinh xã hội của đất nước. Một mùa xuân nữa lại về trong không khí hân hoan đón chào năm mới, ngành BHXH tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác BHXH, BHYT, BHTN chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công, đảm bảo chăm lo sức khỏe, đời sống cho mỗi người dân.
      Mùa xuân có Đảng, Đảng đã cho ta Mùa xuân!
Tác giả bài viết: Hồ Tấn Lộc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top