23:39 ICT Thứ ba, 15/10/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

UBND tỉnh Đăk Nông quán triệt chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

Đăng lúc: Thứ năm - 04/04/2019 16:41
Ngày 27/03/2019, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Công văn số 1294/UBND-KGVX về việc quán triệt chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019, cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung nội dung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, tọa đàm, đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng đảm bảo chính xác và kịp thời.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung thanh tra và xử lý nghiêm đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng hoặc không đóng  hết số lao động phải tham gia, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh đề ra giải pháp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đẩy nhanh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.
2. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất giải pháp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHYT và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 đạt từ 87,3% trở lên.
- Phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT; Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y - bác sĩ, nhân viên y tế nắm bắt kịp thời những điểm mới, cải cách trong chính sách BHYT toàn dân, từ đó nâng cao ý thức và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tổ chức tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT đảm bảo quy trình và hạn chế thời gian chờ đợi, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.
3. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng tham gia, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và mang tính thuyết phục cao để mọi người dân hiểu và nhận thức đúng đắn về chính BHXH, BHYT, BHTN.
- Chủ trì, phối hợp cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả công tác rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, Hợp tác xã.
- Chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan rà soát công tác cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng và hỗ trợ đóng đảm bảo chính xác và kịp thời.
- Chỉ đạo Giám đốc BHXH huyện, thị xã thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn cho Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, UBND huyện, thị xã; chủ động đề xuất giải pháp và phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Thị ủy, UBND huyện, thị xã  ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT tại các thôn, bon, tổ dân phố.
- Đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, trong đó tập trung thanh tra đột xuất tại các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài.
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đề ra giải pháp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi của người lao động.
4. Sở Giáo dục - Đào tạo
- Tăng cường chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, Ban Giám hiệu các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con em mình, coi đây là việc làm thiết thực để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên; phân công nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện việc thu phí và cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho học sinh, sinh viên có tham gia BHYT. Giao chỉ tiêu BHYT cho từng trường, từng cơ sở đào tạo để phấn đấu năm 2019 đạt từ 98% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trở lên. Sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học; cũng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học trên địa bàn tỉnh.
- Hàng năm đưa tiêu chí tỷ lệ học sinh tham gia BHYT là một nội dung đánh giá thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Phối hợp, cung cấp cho cơ quan BHXH tỉnh thông tin, dữ liệu doanh  nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp giải thể, phá sản để nắm bắt, theo dõi khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh  nghiệp đăng ký lao động theo quy định.
- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa nội dung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ.

Ảnh: UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chính sách BHXH, BHYT 
6. Sở Tài chính
- Xây dựng dự toán và bố trí đủ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí hàng năm, đồng thời bổ sung kinh phí do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở năm 2019 cho các đơn vị kịp thời, không để thiếu kinh phí chi trả tiền lương, tiền trích nộp BHXH, BHYT, BHTN.
- Trên cơ sở cân đối thu – chi ngân sách của tỉnh hàng năm, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ đóng ngoài mức Trung ương đã hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT học sinh, sinh viên và BHYT hộ gia đình.
7. Sở Ni v: Phối hợp với BHXH tỉnh và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời chế độ BHXH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. Đưa tiêu chí chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào đánh giá thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân cuối năm.
8. Sở Tư pháp: Thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và BHXH tỉnh thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành về BHXH, BHYT, BHTN.
9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
10. Ban Dân tộc tỉnh: Thường xuyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, UBND các huyện, thị xã rà soát việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số được NSNN đóng và hỗ trợ đóng BHYT đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.
11. Cục Thuế tỉnh
- Kết nối thông tin dữ liệu, trao đổi thông tin tự động liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp. Cung cấp thông tin lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp có trả thu nhập và quyết toán thuế hàng năm trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh kiểm tra, rà soát lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp, đối chiếu với lao động, quỹ tiền lương kê khai quyết toán thuế với kê khai tham gia BHXH của doanh nghiệp.
12. Kho bạc Nhà nước Đăk Nông: Thường xuyên phối hợp với BHXH tỉnh trong việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với các cơ quan, đơn vị có giao dịch rút kinh phí tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN với Kho bạc Nhà nước. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong hệ thống hỗ trợ thu BHXH, BHYT, BHTN với cùng kỳ rút kinh phí tiền lương hàng tháng.
13. Công an tỉnh: Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp. Tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT do BHXH tỉnh chuyển đến theo Bộ Luật hình sự năm 2015.
14. Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp, cung cấp cho BHXH tỉnh số liệu thống kê về số người trong độ tuổi lao động (lực lượng lao động), dân số, số doanh nghiệp, số lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp tại từng huyện, thị xã và cả tỉnh để tổng hợp, đánh giá tỷ lệ bao phủ BHYT và tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN so với lực lượng lao động.
15. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện trách nhiệm trích nộp đúng, đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN kịp thời theo quy định.
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các Hợp tác xã, doanh nghiệp Hợp tác xã, liên minh Hợp tác xã thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
16. Bưu điện tỉnh: Thường xuyên phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, đẩy mạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch phối hợp của 02 Ngành. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 của Bưu điện các huyện, thị xã.
17. Đài Truyền thanh và Truyền hình, Báo Đăk Nông: Tăng cường thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, vai trò, vị trí của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong chính sách an sinh xã hội. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng hợp lý, tuyên truyền biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê phán những biểu hiện sai lệch trong nhận thức và thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
18. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, vận động người lao động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  Đồng thời tham gia đề xuất các chính sách hỗ trợ cho các hội viên, đoàn viên tham gia BHXH, BHYT.
20. UBND các huyện, thị xã
- Khẩn trương xây dựng bổ sung nội dung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ.
- Nâng cao trách nhiệm của UBND huyện, thị xã trong quán triệt và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện, thị xã chủ động phối hợp với BHXH huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu năm 2019 đạt từ 98% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trở lên.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ NSNN nghiêm túc thực hiện trích nộp và chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo định kỳ hàng tháng. Kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động hưởng lương từ NSNN nhưng để nợ BHXH kéo dài, tính lãi chậm đóng.
- Chỉ đạo Đoàn (Tổ) kiểm tra, thanh tra liên ngành đóng BHXH, BHYT đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất đối với doanh nghiệp trốn đóng BHXH hoặc nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN chây ì, kéo dài và ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với những đơn vị cố tính vi phạm luật BHXH, BHYT.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Thực hiện tốt việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT, đảm bảo kịp thời và thông tin trên thẻ BHYT chính xác; phối hợp với cơ quan BHXH và Bưu điện triển khai thực hiện tốt kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn; cử cán bộ tham gia đoàn (tổ) rà soát và khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã; lựa chọn, giới thiệu nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT là người có uy tín và có khả năng vận động, tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo tại mỗi thôn (thôn, bon, tổ dân phố) đều có ít nhất 01 điểm thu BHXH, BHYT; phối hợp với BHXH và Bưu điện huyện tổ chức thực hiện việc lập danh sách tăng, giảm đối tượng chỉ tham gia BHYT, lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình do chết, tách, nhập hộ khẩu đầy đủ, kịp thời; thường xuyên thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên loa phát thanh tại thôn, bon, tổ dân phố; đưa nội dung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đưa nội dung chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương gửi về BHXH tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Vinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile
top