22:21 EDT Thứ ba, 23/07/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Đắk Mil cần tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 07:21
Theo BHXH huyện Đăk Mil, để đạt được tỷ lệ 75% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định 494/QĐ-UBND thì từ nay đến hết 31/12/2018 phải phát triển thêm 11,7 ngàn đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và 3,8 ngàn đối tượng tham gia BHYT học sinh. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị.
Ảnh minh họa: người dân xã Đăk Rla – Đăk Mil được tuyên truyền, giải thích về chính sách BHXH, BHYT
 
         Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Đăk Mil có nhiều chuyển biến tích cực, số người tham gia  BHYT qua các năm đều tăng. Đến hết 30/6/2018, số đối tượng tham gia  BHYT gần 68 ngàn người, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017. Có được như vậy, BHXH huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã, thị trấn về công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; BHXH huyện đã tăng cường công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đặc biệt là hình thức truyền thông trực tiếp, mở rộng hệ thống đại lý thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đơn vị trong việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, tạo động lực để người dân thay đổi nhận thức và tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật BHXH, BHYT.
       Tuy nhiên tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 64%, chưa đạt theo chỉ tiêu được giao là 75% theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2018 - 2020. Công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT tại Đăk Mil vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình  vì một số nguyên nhân sau:
       Thứ nhất là việc thực hiện Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, toàn huyện đã giảm 13,7 ngàn người thuộc đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống vùng có điều kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc vận động 13,7 ngàn đối tượng này tiếp tục tham gia BHYT rất khó khăn, vì họ đã được thụ hưởng chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí nhiều năm nên không muốn chủ động tham gia BHYT. Đơn cử như thôn 5 tầng ở xã Đắk R’la, trước đây, do là thôn đặc biệt khó khăn nên đồng bào thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí. Từ năm 2017, thực hiện Quyết định 582, thôn không còn là thôn đặc biệt khó khăn, nên người dân phải tự mua thẻ BHYT. Hiện, thôn có hơn 1,4 ngàn nhân khẩu nhưng chỉ có hơn 200 người tham gia BHYT hộ gia đình. Số còn lại không tham gia do điều kiện kinh tế khó khăn.
      Thứ hai là sự quan tâm, chỉ đạo phối hợp của một số cấp ủy, chính quyền cấp xã đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT còn hạn chế, tuy có giao chỉ tiêu BHYT cho các thôn, bon nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với những xã chưa đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT; Công tác rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng tại UBND các xã, thị trấn chưa kịp thời, đôi lúc còn để sót đối tượng ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia…  ; một số đại lý thu BHXH, BHYT chưa nhiệt tình trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, còn thụ động chờ người dân đến đăng ký mà chưa chủ động đến tiếp cận người dân để tuyên truyền, vận động người dân;
      Thứ ba là nhận thức của người dân còn hạn chế về chính sách BHYT, chưa chủ động tham gia khi còn có sức khỏe mà chỉ khi phát sinh bệnh tật thì mới nghĩ đến việc tham gia BHYT để giảm bớt chi phí y tế trong quá trình khám chữa bệnh, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh hiểm nghèo; một số hộ gia đình người dân có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa thể tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình…;
      Thứ tư là chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đây là một trong những rào cản lớn khiến người dân chưa mặn mà với BHYT.
 
Ảnh minh họa: người dân xã Đăk Săk – Đăk Mil nghe phổ biến, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT
 
       Theo ông Đặng Xuân Trường, Phó Giám đốc BHXH huyện Đăk Mil: công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - đúng như tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để có thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018, thời gian tới BHXH huyện Đăk Mil sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ một số giải pháp như:
       Hằng năm tiếp tục đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của điạ phương, thực hiện nghiêm tiêu chí phát triển BHYT trong chương trình phát triển nông thôn mới; đưa tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN, BHYT vào tiêu chí thi đua của các đơn vị và là một trong những tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm; chỉ đạo hệ thống y tế tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng mua thẻ BHYT trên địa bàn; Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ, nghiêm túc pháp luật về BHYT đối với học sinh và đưa chỉ tiêu phát triển BHYT học sinh, sinh viên là một điều kiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các trường trong năm học; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% số HSSV có thẻ BHYT trong năm 2018.
      Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. BHXH huyện chủ động phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành và các cơ quan thông tin đại chúng, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, đảm bảo công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao. Tham mưu thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra tăng cường việc thực hiện Luật BHXH, BHYT đối với người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
       Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý đối tượng trong diện tham gia và đã tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho UBND các xã, thị trấn; đồng thời có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị để xử lý và tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể kịp thời. Nhất là đối với những xã, thị trấn có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp.
        Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tốt quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT. Củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về chính sách BHXH, BHYT góp phần đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHYT toàn dân đến năm 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tác giả bài viết: H.U
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top