04:23 EST Thứ hai, 20/11/2017
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2016 01:51
BHYT là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, công tác thực hiện chính sách BHYT của Ngành BHXH đứng trước nhiều thuận lợi cũng như thách thức.
Mr Son 020216.JPG
Ông Phạm Lương Sơn - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam.

Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã góp phần hoàn thiện hơn chính sách, pháp luật về BHYT tại Việt Nam, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, khi bị ốm đau đã có quỹ BHYT bảo đảm tài chính không lâm vào bẫy nghèo vì viện phí cao.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT lần này hướng tới mục tiêu phát triển BHYT toàn dân, tăng độ bao phủ BHYT hằng năm và bảo đảm Quỹ BHYT ngày càng bền vững. Mặt khác, việc mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT theo hướng công bằng, hiệu quả cũng góp phần bảo đảm nguồn tài chính ổn định cho ngành y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, Luật quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng phải thực hiện.

Phát triển đối tượng hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân

Đối với ngành BHXH, Luật đã tạo cơ sở pháp lý để cải tiến, đổi mới công tác quản lý Quỹ BHYT; quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện thu, chi Quỹ BHYT; trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám chữa bệnh và việc trích tỷ lệ kết dư Quỹ BHYT cho các địa phương để bảo đảm cân đối quỹ BHYT.

Trong tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, một trong các vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu là công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Phát triển đối tượng ở đây là liên quan đến mục tiêu BHYT toàn dân, thực hiện đúng nguyên lý của BHYT xã hội là tham gia BHYT theo hộ gia đình; Lấy gia đình làm hạt nhân của xã hội. Năm đầu tiên thực hiện hình thức mới như thế, ngoài việc tăng diện bao phủ còn phải đạt được thực hiện BHYT hộ gia đình theo hướng bắt buộc để thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Năm 2015, ngành BHXH đã thực hiện khá thành công trong thực hiện chính sách BHYT. BHXH Việt Nam đã thành công trong việc thực hiện các mục tiêu của Quốc hội trong Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 – 2020. Đây là sự nỗ lực của Ngành để đạt được mục tiêu bao phủ. Đến thời điểm hiện nay chúng ta đã đạt mục tiêu 76,5% dân số Việt Nam đã tham gia BHYT, vượt 1,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng giao. Đây là bước tạo đà rất quan trọng cho độ bao phủ BHYT của năm 2016 và những năm tiếp theo. Năm 2015 là năm đầu tiên chúng ta hướng tới phát triển ở những nhóm đối tượng rất khó tham gia BHYT, đó là những người không được quản lý bởi tổ chức, cơ quan ổn định, thu nhập không ổn định và không cao nên rất cần có cơ chế, làm sao để tuyên truyền vận động họ tham gia và có hỗ trợ về mặt tài chính. Năm 2015, trong phát triển đối tượng tham gia BHYT, chúng ta đã có 04 điểm nhấn.

Thứ nhất, thực hiện thành công BHYT cho hộ cận nghèo. Với các gia đình thuộc hộ cận nghèo, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ 70%, nhưng 30% mức đóng còn lại nữa đối với họ cũng là cả một vấn đề khó khăn. Chỉ tính đơn lẻ từng người thì không nặng nề nhưng nếu 1 hộ mà có 4 – 5 người là cả một vấn đề trong khi còn rất nhiều mối quan tâm khác phải lo. Chúng ta đã vận động rất nhiều nguồn tài chính khác để hỗ trợ mức đóng cho người cận nghèo. Trước hết, phải nói đến sự hỗ trợ của ngân sách địa phương. Có thể nói, đến thời điểm cuối năm, hầu hết các tỉnh đều có sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Nếu như thời điểm tháng 6, tháng 7 mới có 31/63 tỉnh, thành phố hỗ trợ thì đến thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12, theo báo cáo của các tỉnh gửi lên thì hầu hết các tỉnh đã có hỗ trợ với mức thấp nhất là 15%, cao nhất là 30%. Hiện nay, đã có tới 85% hộ cận nghèo tham gia BHYT. Thứ hai, chúng ta đã vận động được nhiều quỹ khác tham gia vào việc ủng hộ người cận nghèo tham gia BHYT, như: Quỹ ủng hộ Phụ nữ cận nghèo mà BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế phân bổ; Quỹ hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài,…

Thứ hai, BHXH Việt Nam cũng đã giải quyết ổn thỏa vấn đề BHYT học sinh, sinh viên. BHYT học sinh, sinh viên năm nay có thay đổi như tăng mức đóng từ 3 lên 4,5%/năm, có thời điểm giao thời giữa thu theo năm tài chính và năm học…  BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan giải quyết kịp thời và đến thời điểm hiện nay gần 90% học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT. Nếu thống kê chi tiết, đầy đủ hơn thì tỷ lệ sẽ con hơn vì số 10% còn lại sẽ lẫn vào nhóm lứa tuổi học sinh ở các loại hình khác như người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số.

Thứ ba, quan tâm đến những người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, những người sinh sống ở các xã đảo huyện đảo. Hiện nay đang có bất cập là chưa có văn bản quy định những xã nào là xã đảo, huyện nào là huyện đảo mặc dù Thủ tướng đã có Quyết định 538/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình thực hiện BHYT toàn dân và Chiến lược về y tế biển đảo. Điều này là do độ trễ, do sự chưa nhạy bén của địa phương, bao gồm cả BHXH và các ngành chức năng. BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi xin ý kiến các cơ quan chức năng và bước đầu tháo gỡ.

Thứ tư, có thể nói, điểm quyết liệt cuối năm 2015 ngành BHXH đã làm được đó là BHYT hộ gia đình. Đây là điểm mới của Luật, nhưng cũng chính là bước đột phá để thực hiện đúng nguyên lý về BHYT xã hội; để đảm bảo tính phát triển bền vững. Chỉ có thể phát triển bền vững nếu như có sự hỗ trợ, tương trợ ngay trong từng thành viên hộ gia đình một và nhân rộng ra là của toàn xã hội. Công việc này, có thể bước đầu sẽ gặp khó khăn vì người dân quen tham gia BHYT theo hình thức cá nhân. Bây giờ tham gia theo cả hộ mà lại không có tuyên truyền trước, không có hướng dẫn, cải cách thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho người dân là rất khó. Tổng thể lại mà nói, BHXH Việt Nam đã có những giải pháp rất kịp thời. Trước những phát sinh qua quá trình triển khai thực hiện BHYT theo hộ gia đình, BHXH Việt Nam đã báo cáo và được sự đồng thuận của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính cho phép có một thời gian quá độ là năm 2015, cho phép những người đã tham gia BHYT theo hình thức cá nhân, tự nguyện trước thì vẫn tiếp tục tham gia. Bên cạnh đó, chúng ta đã cải cách rất triệt để quy trình tham gia theo hộ gia đình. Đến nay, các hộ gia đình chỉ cần một tờ khai theo mẫu DK01 và trên tờ khai chỉ cần một chữ ký đại diện, thậm chí người dân có thể kê khai theo hình thức vãng lai, ở bất kỳ ở đại lý thu nào trên toàn quốc. Trách nhiệm của cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng phải hậu kiểm để rà soát dữ liệu, tránh việc trùng thẻ và đảm bảo tuân thủ tham gia theo hộ gia đình.

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT


KCB 040216.JPG

Trong năm 2015, BHXH Việt Nam đã làm được việc rất quan trọng là đã đảm bảo được quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo hướng ngày càng mở rộng. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định mở rộng nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT: Mức hưởng của rất nhiều nhóm đối tượng, nhóm người yếu thế: người nghèo, hộ cận nghèo, người có công, thân nhân người có công, trẻ em dưới 6 tuổi được nâng lên. Mặc dù 2015, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện giá dịch vụ y tế tiệm cận đến giá tối đa theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về giá dịch vụ y tế, việc thực hiện chính sách BHYT vẫn đảm bảo quỹ an toàn, ổn định và có kết dư.

Để đạt được kết quả đó, trước hết là do làm tốt công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngành Y tế, BHXH và đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố đã vào cuộc một cách thực sự với trách nhiệm cao.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT hướng tới đảm bảo quyền lợi nhưng mang tính công bằng cho những người tham gia. Vì vậy, đa số là mở rộng về quyền lợi nhưng cũng có những nội dung thu hẹp lại. Ví dụ như không KCB ngoại trú vượt tuyến ở tuyến tỉnh và tuyến Trung ương nữa; quy định chi trả vượt tuyến, trái tuyến ở tuyến huyện chỉ thực hiện ở bệnh viện thôi chứ không thực hiện ở các loại hình cơ sở KCB mà không phải ở bệnh viện. Điều này nhằm đảm bảo phản ánh đúng nhu cầu khám chữa bệnh thực, đảm bảo yếu tố công bằng và chống lạm dụng. Làm sao để các cơ sở tuyến dưới cố gắng để nâng cấp lên, để trở thành những cơ sở KCB thực thụ. Những phòng khám đa khoa chỉ khám chữa bệnh đơn giản, không đáp ứng được nhu cầu kể cả là KCB ban đầu. Bên cạnh đó, là tạo điều kiện để cơ sở tuyến trên thực hiện nhiệm vụ là tuyến bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kể cả đa khoa và chuyên khoa.

Trong thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam luôn hoàn thiện, đổi mới và minh bạch hóa được vấn đề tài chính giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB. Trước hết, việc tạm ứng, phân bổ quỹ giữa cơ quan BHXH cấp tỉnh và các bệnh viện rất minh bạch và rõ ràng. Minh bạch từ thông báo nguồn quỹ, số liệu đa tuyến, số liệu tạm ứng kinh phí kỳ đầu và kỳ cuối để cơ sở KCB đảm bảo không bị thiếu tiền mua thuốc, vật tư y tế cũng như cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thuốc cho người bệnh.

BHXH Việt Nam đã thực hiện không những căn cứ vào quyết toán của kỳ trước mà căn cứ vào kỳ trước đó nữa để làm cơ sở tạm ứng. Điều này, vừa thúc đẩy bệnh viện quyết toán nhanh, vừa đảm bảo nguồn kinh phí để phục vụ người bệnh.

Năm 2015, BHXH Việt Nam đã đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính cũng với toàn ngành, trong đó mảng BHYT góp phần tích cực vào công tác này. Trong lĩnh vực BHYT, BHXH Việt Nam đã loại bỏ những hệ thống biểu mẫu, xin thanh toán trực tiếp,… gây phiền hà cho người bệnh.

Một điều rất đặc biệt của thực hiện chính sách BHYT năm 2015 là thực hiện bước đột phá trong việc triển khai ứng dụng CNTT vào công tác giám định BHYT. Ngay khi có thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27/3/2015 về việc tin học hóa trong BHYT, Ban Thực hiện chính sách BHYT đã phối hợp với Trung tâm CNTT nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn dữ liệu đầu ra trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT, chuyển Bộ Y tế để ban hành Công văn số 2438/BYT-BH ngày 10/4/2015 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố để chỉ đạo các cơ sở  y tế trước ngày 31/12/2015 cung cấp dữ liệu đầu ra theo tiêu chuẩn chung thống nhất làm cơ sở đầu vào cho thực hiện giám định BHYT bằng phần mềm. Ban đã phối hợp với Ban Dược nghiên cứu và hoàn thiện bộ mã danh mục dùng chung về dịch vụ kỹ thuật, thuốc thanh toán BHYT chuyển Bộ Y tế để thống nhất ban hành. Đây là cơ sở quan trọng để kết nối dữ liệu thông tin về thanh toán dịch vụ kỹ thuật, thuốc thống nhất trong toàn quốc.

BHXH Việt Nam đã đầu tư nhiều thời gian công sức trong việc phối hợp với các doanh nghiệp CNTT để hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm giám định BHYT. Chủ động, tích cực trong việc báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình triển khai thực hiện, đề nghị Bộ Y tế thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế phối hợp với các Ban chuyên môn của BHXH Việt Nam thực hiện các nội dung để kịp thời triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực KCB và thanh toán BHYT trước 31/12/2015. Ngày 30/11/2015, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 9324/BYT-BH qui định các chỉ tiêu dữ liệu đầu ra bắt buộc và ban hành Quyết định số 5084/QĐ-BYT về bộ mã danh mục dùng chung trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT theo đề xuất của BHXH Việt Nam.

Ngay những tháng cuối năm đã kịp thời tổ chức tập huấn giới thiệu hướng dẫn hệ thống dữ liệu danh mục dùng chung, sử dụng phần mềm giám định BHYT, thực hiện giám định, ánh xạ danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật của tỉnh để đồng bộ gán mã theo bộ mã chung của toàn quốc đã ban hành, làm cơ sở cho việc đảm bảo toàn bộ chi phí dịch vụ kỹ thuật, thuốc được giám định bằng phần mềm sẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế (không còn tình trạng sai sót thanh toán dịch vụ kỹ thuật, thuốc ngoài danh mục, ngoài thầu,...).

BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Công văn số 2067/BC-BHXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả một năm thực hiện Đề án thí điểm Phương pháp giám định chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ và có Tờ trình số 2068/TTr-BHXH ngày 05/06/2015 về việc cho phép BHXH Việt Nam thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ. Ngày 9/10/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8207/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho triển khai thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ với tất cả các cơ sở KCB trên toàn quốc.

Bước sang năm 2016, với mục tiêu triển khai thực hiện chính sách BHYT đạt kết quả tốt, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, trong năm 2016, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công An, Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến hai khu vực Bắc, Nam triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung chú ý một số nội dung:

Thứ nhất, về phát triển đối tượng, đây là vấn đề sống còn của ngành. Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 21 được cụ thể hóa trong Luật BHXH và Luật BHYT là phải thực hiện tất cả NLĐ tham gia BHXH và toàn dân tham gia BHYT. Có được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, Đảng, nhà nước và Chính phủ, lộ trình BHYT toàn dân đã được cụ thể hóa bằng quyết định 1584 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta phải duy trì sự phát triển ổn định của các nhóm có tiềm năng trong phát triển đối tượng như: nhóm người lao động, người sử dụng lao động, học sinh sinh viên,…. Vấn đề quan trọng đặt ra là khắc phục được những nhược điểm tiềm tàng ngay trong nhóm này như trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. Để làm được điều này phải tuyên truyền đúng đối tượng đích là người lao động và phải sử dụng công cụ mà Quốc hội vừa trao cho ngành BHXH là thanh tra, kiểm tra việc thu BHYT. Với những nhóm còn lại, năm 2016, tập trung chủ yếu vào vận động, tìm giải pháp và tạo cơ chế cho những người yếu thế tham gia.

Thứ hai, ngành BHXH đang tập trung cao độ tổ chức thực hiện thành công quy trình giám định mới. Quy trình giám định mới hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong KCB, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định BHYT, KCB và thanh toán BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ. BHXH Việt Nam sẽ triển khai tập huấn chuyên sâu đến đội ngũ làm công tác giám định để nang cao trình độ nghiệp vụ, trình độ CNTT.

Thứ ba, BHXH Việt Nam sẽ tập trung vào việc thay đổi về mặt cơ bản, tư duy về kế hoạch xây dựng dự toán chi KCB BHYT theo hướng nhu cầu thực tế của cơ sở KCB cũng như là của toàn tỉnh. Từ đó xác định được nguồn phải thu, dự toán chi đảm bảo nhu cầu của cơ sở KCB, của tỉnh, xác định giá cho đúng nhu cầu thực tế.

Thứ tư, hướng tới việc quản lý dữ liệu tập trung. Năm 2015, BHXH Việt Nam đang thí điểm ở 15 tỉnh và đã thu được những kết quả khá khả quan; Năm 2016 sẽ triển khai trên toàn quốc để từ đó có thể bắt đầu hình thành Trung tâm quản lý dữ liệu KCB của cả nước, tiếp nhận, quản lý dữ liệu tập trung ở Trung ương, từ đó đưa ra dữ liệu quản lý, dữ liệu báo cáo Chính phủ, các chỉ số để giúp Lãnh đạo ngành trong quá trình chỉ đạo điều hành./.
Ông Phạm Lương Sơn - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mua bán bitcoin ở đâu tôt | đàn piano giá rẻ | Cake Decoration Tips | may xuc | Máy xúc điều khiển | máy xúc | thi cong phong karaoke | mật ong rừng nguyên chất | ban ghe da gia go | cam gao nguyen chat tphcm | bán đàn guitar tphcm | đầu ghi hình 16 kênh |
 
Cổng gddt
Mail công vụ
Đường dây nóng
Danh sách chữ ký bác sỹ
Khung DTTS
BỘ thủ tục
CMC
EFY
bkav
vnpt
thaison
viettel
ts24

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 1395
  • Tháng hiện tại: 43232
  • Tổng lượt truy cập: 1782536