14:08 EST Chủ nhật, 18/11/2018
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020

Đăng lúc: Thứ tư - 26/04/2017 20:04
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đăk Nông về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2020”.
          Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần chung xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện.       Nhằm mục đích tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như khơi dậy sức sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong cải cách thủ tục hành chính, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 303/KH-BHXH về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2020 với chủ đề: “Đơn giản hơn – Đúng hẹn hơn – Thân thiện hơn”.
          Về nội dung thi đua:
          *Thi đua thực hiện “Đơn giản hơn” trong cải cách TTHC:
          - Hàng năm rà soát, tham mưu công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định;
          - Niêm yết, công khai 100% TTHC đã được công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo quy định.
          - Đưa 100% TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
          - Quy định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại từng bộ phận, từng CCVC và người lao động (có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế).
          - Hàng năm đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết (so với quy định) đối với các TTHC.
          - Hàng năm, rà soát để ban hành hoặc tham mưu ban hành cơ chế phối hợp trong giải quyết công việc và TTHC có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.
          - Hàng năm đề xuất đơn giản hóa các thành phần hồ sơ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền.
          - Hàng năm đề xuất đơn giản hóa quy trình giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền.
          - Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
          - Thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC qua môi trường mạng).
          *Thi đua thực hiện “Đúng hẹn hơn” trong cải cách TTHC:
          - Hàng năm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đạt 100%.
          - Đạt trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết công việc.
          *Thi đua thực hiện “Thân thiện hơn” trong cải cách TTHC:
          - 100% cán bộ, viên chức có thái độ đúng mực với người dân, doanh nghiệp, không có hành vi nhũng nhiễu; gây khó khăn cho người dân.
          - 100% cán bộ, viên chức không vi phạm quy định tại Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
          - Đơn vị không có phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
          Về thời gian, tiến độ thực hiện: Phong trào thi đua giai đoạn 2017-2020 của BHXH tỉnh Đăk Nông được chia làm 02 đợt:
          - Đợt 01: Từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2018 (Tổ chức sơ kết phong trào thi đua vào tháng 01/2019).
          - Đợt 02: Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 (Tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào tháng 01/2021).
          Về tổ chức thực hiện:
          - Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CCVC và người lao động trong đơn vị, đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CCVC, người lao động và người dân biết, theo dõi, thực hiện.
          - Phòng Tổ chức cán bộ: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện phong trào; Tham mưu cho Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và có đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào.
          - Văn phòng: Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua “Đơn giản hơn, đúng hẹn hơn, thân thiện hơn” trong cải cách TTHC BHXH tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2020.
          - Các đoàn thể: Căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền, vận động CCVC, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất./.
Tác giả bài viết: Vũ Quốc Toàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top