13:20 EST Chủ nhật, 18/11/2018
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

“Đơn giản hơn – Đúng hẹn hơn – Thân thiện hơn”

Đăng lúc: Thứ năm - 27/04/2017 02:57
 
       Đó là chủ đề được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phát động tại Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 24/3/2017 nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2017-2020.
      Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời, khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần chung xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện.
     Đối tượng thi đua gồm các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Huyện ủy, Thị ủy; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.
 Nội dung thi đua, gồm:
1. Thi đua thực hiện “Đơn giản hơn” trong cải cách thủ tục hành chính
- Hàng năm rà soát, tham mưu công bố kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.
- Niêm yết, công khai 100% thủ tục hành chính đã được công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo quy định.
- Đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Quy định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại từng bộ phận, từng cán bộ, công chức (có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế).
- Hàng năm, rà soát để ban hành hoặc tham mưu ban hành cơ chế  phối hợp trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.
- Hàng năm đề xuất đơn giản hóa các thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.
- Hàng năm đề xuất đơn giản hóa quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.
- Hàng năm đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết (so với quy định) đối với các thủ tục hành chính.
- Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ thục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng).
 2. Thi đua thực hiện “Đúng hẹn hơn” trong cải cách thủ tục hành chính
- Hàng năm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt 100%.
- Đạt trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết công việc.
 3. Thi đua thực hiện “Thân thiện hơn” trong cải cách thủ tục hành chính
- 100% cán bộ, công chức, viên chức có thái độ đúng mực với người dân, doanh nghiệp, không có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm quy định tại Chỉ thị 01/CT –UBND, ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan, đơn vị không có phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 4. Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả, mang tính đột phá tại cơ quan, đơn vị và có thể áp dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
 Thời gian tổ chức phong trào: Được chia làm 2 đợt.  Đợt 1 từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2018 (Tổ chức sơ kết phong trào vào tháng 01/2019; Đợt 2 từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 (Tổ chức tổng kết phong trào vào tháng 01/2021).
 Đối tượng khen thưởng: Là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 Hình thức khen thưởng: Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Khen thưởng theo thẩm quyền (Do các cơ quan, đơn vị phát động và thực hiện khen thưởng tập thể, cá nhân theo thẩm quyền).
    UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động phong trào thi đua đến cán bộ, công chức, viên chức và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đồng thời, đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử và tổ chức tuyên truyền rộng rãi để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, theo dõi, thực hiện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện phong trào thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích, khơi dậy sức sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện phong trào. Xây dựng tiêu chí thi đua, quy định tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, nắm bắt.
Chi tiết Kế hoạch số 146/KH-UBND tại đây./.
Tác giả bài viết: Trần Trọng Hiếu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top