Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Ngành BHXH nỗ lực hơn nữa phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ASXH

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, trả lời phỏng vấn phóng viên Trang tin điện tử BHXH Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Ngành BHXH. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong giai đoạn tới, Ngành BHXH tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
PTT Ninh 1.JPG
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh. (Ảnh: Nguồn Internet).

- PV: Thưa Phó Thủ tướng, năm qua, Ngành BHXH đã cố gắng triển khai Luật BHXH và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT vào cuộc sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... Xin Phó Thủ tướng đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2015 của Ngành BHXH?

+ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Trong năm 2015, Ngành BHXH đã hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao về BHXH, BHYT, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Ngành BHXH trong việc chủ động triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Ngay sau khi Luật có hiệu lực, BHXH đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện luật, xây dựng quy trình, nghiệp vụ, hoàn thiện và điều chỉnh các thủ tục tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH; thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý và cải cách hành chính của Ngành... Tỉ lệ dân số tham gia BHYT năm 2015 tăng nhanh, đạt gần 77% và giảm được nợ đọng BHXH là điểm sáng trong hoạt động của Ngành. 

Năm 2015, thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt gần 216 nghìn tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch được giao (bằng hơn ¼ tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2015); tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hơn 200 nghìn tỷ đồng, giải quyết các chế độ BHXH cho trên 8 triệu người, thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 130 triệu lượt người; nỗ lực kiểm soát, đưa số nợ BHXH, BHYT xuống còn 3,65% số phải thu. 

- PV: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm qua, Ngành BHXH đã cùng với các Bộ, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng nhận định như thế nào về vấn đề này?

+ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Năm 2015 là năm bản lề, năm đặt nền tảng cho công tác hiện đại hóa hệ thống quản lý và cải cách hành chính của Ngành, BHXH Việt Nam tích cực triển khai các giải pháp mang tính định hướng chiến lược cao như: tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, đơn giản và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; thực hiện việc giao dịch hồ sơ giữa doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH thông qua hệ thống bưu điện; triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý...

Đã cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính từ 115 xuống còn 33 thủ tục; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp được rút ngắn từ 335 giờ xuống còn 81 giờ vào năm 2015. 

Kết quả này cho thấy Ngành BHXH đã nghiêm túc, quyết tâm cao trong thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các nội dung chỉ đạo khác có liên quan. 

Thời gian tới, Ngành BHXH cần tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH, coi đây là một nhiệm vụ đột phá của Ngành.

- PV: Năm 2016 là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm (2016-2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng là năm Ngành BHXH bắt đầu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngành đến năm 2020. Xin Phó Thủ tướng cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành cần tập trung triển khai?

+ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Ngành BHXH  cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Ngành đến năm 2020. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, phải chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả Luật BHXH sửa đổi; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các ngành chức năng, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bằng việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ các khâu nghiệp vụ cũng như hoạt động quản lý, điều hành của Ngành.

Thứ ba, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, từ đó hiểu được quyền, nghĩa vụ và tự giác tham gia.

Thứ tư, phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương,…tạo thành mạng lưới đồng hành cùng Ngành trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tôi tin rằng, cán bộ công chức, viên chức Ngành BHXH sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2016, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!
Thu Hương(http://www.baohiemxahoi.gov.vn)