21:50 EDT Thứ tư, 23/10/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn
                                                                             

             Phó Giám Đốc                                      Phó Giám Đốc                                   Phó Giám Đốc
             Võ Thị Ái Liễu                                         Hồ Tấn Lộc                                    Trần Ngọc Quân
            ĐT: 02616.261107                  ĐT: 0261.3543323-0914090471              ĐT :0261.3550678-0905149879
 

Phó Giám đốc:  Võ Thị Ấi Liễu
         Người được ủy quyền thứ Nhất ký thay Chủ tài khoản khi Chủ tài khoản đi vắng.
         Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:
              - Quản lý, chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT; quản lý, theo dõi và chỉ đạo các thành viên của cơ quan BHXH tham gia vào các Hội đồng đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn quỹ BHYT theo quy định.
             - Quản lý, chỉ đạo công tác Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ.
             - Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị tài liệu của BHXH tỉnh.
             - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
             - Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: phòng Giám định BHYT, phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH các huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức.
             - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
             -  Sinh hoạt tại Phòng Giám định Bảo hiểm y tế.

Phó Giám đốc: Hồ Tấn Lộc
          Người được ủy quyền thứ Hai ký thay Chủ tài khoản khi Chủ tài khoản và người được ủy quyền thứ Nhất đi vắng.
          Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:
               - Quản lý công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
               - Quản lý, chỉ đạo công tác Khai thác nguồn thu mới và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.
               - Quản lý, chỉ đạo công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
               - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự BHXH tỉnh.
              - Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và thu nợ, phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH các huyện: Krông Nô và Cư Jút.
              - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
              -  Sinh hoạt tại Phòng Khai thác và thu nợ.
          
 Phó Giám đốc: Trần Ngọc Quân
  Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:
         - Quản lý, chỉ đạo việc giải quyết các chế độ BHXH.
         - Quản lý, chỉ đạo lĩnh vực công nghệ thông tin.
         - Quản lý, chỉ đạo hoạt động Văn phòng BHXH tỉnh.
         - Trưởng các ban: Chỉ đạo ISO; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Biên tập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh.
         - Làm nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh.
         - Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: phòng Chế độ BHXH, Văn phòng, phòng Công nghệ thông tin, BHXH các huyện: Đắk Song, Đắk Mil.
         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
        -  Sinh hoạt tại Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

 
Ket qua tiep cong dan
Lich tiep cong dan
Ket qua thanh tra
Dân vận khéo
Thăm dò ý kiến
THONG KE CAP PHOI
S Serial
Gop y du thao
DS NỢ BHXH, BHYT
Danh sách đại lý thu
Update KBHXH
Cổng gddt
Mail công vụ
Đường dây nóng
Danh sách chữ ký bác sỹ
Khung DTTS
BỘ thủ tục
CMC
EFY
bkav
vnpt
thaison
viettel
ts24

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1882
  • Tháng hiện tại: 103509
  • Tổng lượt truy cập: 3368574

Thăm dò ý kiến

Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử ?.

Rất đầy đủ

Đầy đủ

Chưa đầy đủ